Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Familjebakgrund har inte blivit allt viktigare för elevernas skolresultat under de senaste 20 åren, men skillnaderna mellan skolor har ökat markant visade en IFAU-rapport 2012.

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden - om arbete, utbildning och kontaktnät

 

Sammanställning av vår forskning om a-kassan och hur den hänger ihop med löner och arbetslöshet.

  

Mindre klasser i skolan ger bättre resultat och högre lön - IFAU-rapport från 2012.

 

Familjeansvar och inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och effekter av föräldrapenning på kvinnors och mäns arbetsutbud.

 

 

Konferens om vuxnas färdigheter, Piaac

Välkomna på konferens om vuxnas färdigheter (Piaac) den 24 november i Stockholm. Arrangeras tillsammans med SCB.

Nya artiklar i internationella tidskrifter

Pris för bästa papper i Labour Economics

Tre forskare har fått 2014 års "EALE Labour Economics Prize" för bästa papper under 2013 i tidskriften Labour Economics. De visar hur kravet på läkarintyg påverkar sjukfrånvaron.