Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
Fyrisån
 • 22 dec

  Längre grundskola gav ökad politisk jämlikhet

  Den längre och mer enhetliga grundskola som infördes i Sverige på 1960-talet bidrog till att minska betydelsen av socialt ursprung vid rekryteringen till politiska poster. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 15 dec

  Utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer

  En ny rapport från IFAU visar att resultaten i svensk skola började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Betygsskillnaderna mellan skolor har däremot ökat och beror på att elever med samma bakgrund idag oftare går på samma skola. Men familjebakgrundens betydelse för grundskolebetygen har inte förändrats.

Aktuellt i debatten

Betyg i fjärde klass? Läs vårt remissvar och forskning om vad som hände när betygen togs bort i årskurs 4.

 

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden - om arbete, utbildning och kontaktnät

 

Sammanställning av vår forskning om a-kassan och hur den hänger ihop med löner och arbetslöshet.

 

Familjeansvar och inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och effekter av föräldrapenning på kvinnors och mäns arbetsutbud.

 

Seminarier

Alla seminarier