Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen
Advent hos IFAU
 • 22 dec

  Längre grundskola gav ökad politisk jämlikhet

  Den längre och mer enhetliga grundskola som infördes i Sverige på 1960-talet bidrog till att minska betydelsen av socialt ursprung vid rekryteringen till politiska poster. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 15 dec

  Utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer

  En ny rapport från IFAU visar att resultaten i svensk skola började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Betygsskillnaderna mellan skolor har däremot ökat och beror på att elever med samma bakgrund idag oftare går på samma skola. Men familjebakgrundens betydelse för grundskolebetygen har inte förändrats.

Aktuellt i debatten

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning, effekten av åtgärder och varför den inte kan pensioneras bort.

 

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden - om arbete, utbildning och kontaktnät

 

Sammanställning av vår forskning om a-kassan och hur den hänger ihop med löner och arbetslöshet.

  

Mindre klasser i skolan ger bättre resultat och högre lön - IFAU-rapport från 2012.

 

Familjeansvar och inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och effekter av föräldrapenning på kvinnors och mäns arbetsutbud.

 

 

Seminarier

Alla seminarier

Seminarium om 1990-talets utbildningsreformer

Välkomna till ett seminarium om 1990-talets utbildningsreformer den 27 januari i Stockholm. Anmälan skickas till: anette.olsson@ifau.uu.se

Utdelade forskningsbidrag

IFAU delar 2015 ut 6 miljoner kronor i forskningsbidrag

Nya artiklar i internationella tidskrifter