Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
IFAU

Aktuellt i debatten

Om ungdomsarbetslöshet - statistik, betydelsen av utbildning och varför den inte kan pensioneras bort.

 

Mindre klasser i skolan ger bättre resultat och högre lön - IFAU-rapport från 2012.

 

Familjeansvar och inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och effekter av föräldrapenning på kvinnors och mäns arbetsutbud.

   

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden - om kontaktnät och konjunktur.

 

Om betyg på låg- och mellanstadiet - bra för vissa barn men inte för alla. IFAU-rapport från 2010.

 

Seminarier

Alla seminarier

Äldre på arbetsmarknaden

Per Johansson vid IFAU har fått programstöd från Forte för att arbeta med effekterna av en åldrande befolkning - ett livscyckelperspektiv på arbete, pension, boende och hälsa.

Inbjudan till konferens i oktober

Den femte gemensamma IFAU/IZA-konferensen i arbetsmarknadspolitisk utvärdering hålls 9-10 oktober i Uppsala.