Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Forskningsbidrag

IFAU delar ut medel till forskning om

  • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
  • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.


Vart och ett av de två områdena har 3 miljoner. Totalt 6 miljoner årligen. Medlen delas vanligen upp på flera separata projekt. 

Vi ser gärna att forskare från andra discipliner ansöker om bidragen eftersom forskarna vid IFAU till övervägande del är ekonomer och statistiker.

Nästa ansökningsdatum går ut den 1 oktober 2017. Vi tar beslut om ansökningarna under slutet av november.

Välkommen med din ansökan!


Publicerad av:

Ifau

Senast uppdaterad:

2016-11-25