Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Webbsändningar

Här kan du se IFAU:s webbsändningar eller föreläsningar med IFAU-anställda.

Personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden

Tisdagen den 27 oktober 2015 höll IFAU ett seminarium om personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Forskare från IFAU presenterade hur insatser för gruppen har fungerat, samt berättade om arbetsmarknadssituationen för ungdomar med funktionsnedsättning. Sara Martinson modererade. Rasmus Sundin från Arbetsförmedlingen och Mikael Klein från Handikappförbunden kommenterade de presenterade rapporterna.

Vad vet vi om 1990-talets utbildningsreformer?

Den 27 januari 2015 höll IFAU ett seminarium om betydelsen av 1990-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan. Under seminariet presenterades IFAU-rapport 2014:25 Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola.

Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 

Den 11 februari, 2013 höll IFAU ett seminarium om ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Anders Forslund, IFAU talade om svårigheter och möjligheter för ungdomar på arbetsmarknadenNiklas Kaunitz, Stockholms universitet om de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga sänkt arbetslösheten? och Oskar Nordström Skans om hur viktigt det är med informella kontakter, nätverk och arbetslivserfarenhet för att få jobb. Sara Martinson modererade.

Ju förr desto bättre? Betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång 

Den 25 oktober 2012 höll IFAU och UCLS ett gemensamt heldagsseminarium om betydelsen av tidiga insatser för barn. Björn Öckert, Sara Martinson, Bertil Östberg, Jane Waldfogel, Mats Myrberg, Heikki Lyytinen, Anna Sjögren, Nina Drange, Anna Ekström, Alli Klapp, Camilo von Greiff och Mats Öhlin deltog. 

En förlorad generation? Arbetslösheten bland svenska ungdomar.

Anders Forslunds installationsföreläsning vid Uppsala universitet från hösten 2011. 

Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

I februari 2012 hade IFAU ett seminarium med anledning av en nylingen släppt rapport. Medverkar gör Nikolay Angelov, Per Johansson, Erica Lindahl och Elly-Ann Lindström. Sara Martinson modererar seminariet. Rapporten kommenteras av Michel Normark och Agneta Kruse.

Del 1, Del 2, Del 3, Del 4, Del 5 (för tillfället problem med länkarna)

Seminarium om skatter och arbetsmarknad

IFAU:s seminarium om skatter och arbetsmarknad: Eva Mörk talar om effekter av jobbskatteavdrag – svensk och internationell evidens. Bertil Holmlund diskuterar om skattesänkningar för höginkomsttagare är självfinansierande. Erik Mellander visar på sambandet mellan arbetsgivaravgifter och sysselsättning. Och Oskar Nordström Skans talar om Moms, priser och sysselsättning. Anna Sjögren moderar seminariet och GD Olof Åslund inleder och avslutar.  (för tillfället problem med länkarna)

 

 


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2016-02-17