Arbetsgivares engagemang i YH-utbildningar och de lokala arbetsmarknadens

Talare: Johanna Köpsén, Linköpings universitet

Datum: 13 november 2024

Tid: Klockan 13:15 - 14:30

Fler seminarier

Alla seminarier