Arbetstagarbegreppet 4.0 – nya gränser för arbetsrätten i gig-ekonomin

Talare: Niklas Selberg, Lunds universitet
Datum: 15 februari 2023
Tid: Klockan 13:15 - 14:30