Betydelsen av klasskamraters könssammansättning för utbildnings- och arbetsmarknadsutfall

Talare: Aino-Maija Aalto, SOFI
Datum: 05 oktober 2022
Tid: Klockan 13:15 - 14:30