De högintelligentas yrkesliv

Talare: Erik Lindqvist, SOFI Stockholms universitet

Datum: 06 december 2023

Tid: Klockan 13:15 - 14:30

Fler seminarier

Alla seminarier