Den ekonomiska trygghetens nya mosaik: Kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall i Sverige (med Axel Cronert, Klara Eklund, Karin Meiton)

Talare: Lisa Laun, IFAU

Datum: 16 oktober 2024

Tid: Klockan 13:15 - 14:30

Fler seminarier

Alla seminarier