Funktionshinderkodning, lönebidrag och skyddat arbete: Arbetssökandes erfarenheter

Talare: Ida Seing , Linköpings universitet

Datum: 14 februari 2024

Tid: Klockan 13:15 - 14:30

Fler seminarier

Alla seminarier