Nyanlända lärares erfarenheter efter snabbspåret

Talare: Catarina Economou och Elin Ennerberg, Malmö universitet
Datum: 15 december 2021
Tid: Klockan 13:15 - 14:30

Detta seminarium kommer att hållas som videokonferens via Zoom.
Kontakta seminarier@ifau.uu.se i god tid innan seminariet, för att få en länk.