Samverkans relativa effekter på individnivå inom lokal arbetsmarknadspolitik

Talare: Alexandru Panican (Lunds universitet)
Datum: 25 maj 2022
Tid: Klockan 13:15 - 14:30