Strategier för att hantera personalomsättning och frånvaro i offentlig sektor?

Talare: Arizo Karimi, Uppsala universitet

Datum: 13 december 2023

Tid: Klockan 13:15 - 14:30

Fler seminarier

Alla seminarier