Webbinarium -Om coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad

Talare: Adrian Adermon, Lisa Laun, och Anna Sjögren

Datum: 16 mars 2022

Tid: Klockan 09:00 - 10:30

Vid webbinariet berättar vi om hur svenskarnas inkomster påverkades under coronapandemins första år 2020. Utifrån IFAU-rapport 2022:3, Coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad – Befolkningens inkomstutveckling under 2020, tar vi upp frågor som:

  • Hur mycket sjönk arbetsinkomsterna, och vilka delar av välfärdssystemet täckte upp för hushållens inkomstbortfall?
  • Hade coronaåtgärderna – exempelvis den höjda a-kassan och karensavdragsersättningen – någon betydelse?
  • Vilka grupper drabbades hårdast och hur väl lyckades välfärdssystemet skydda dem?

Välkommen att lyssna och ställa frågor till forskarna.

Rapporten är en underlagsrapport till Coronakommissionens slutrapport.

Webbinariet kommer spelas in och finns sedan tillgängligt i 14 dagar.

Frågor: Sofia.malmer@ifau.uu.se