Effekter av svensk utbildningspolitik, 30 augusti 2010

Den 30 augusti 2010 presenterar IFAU rapporten "Den svenska utbildningspolitikens arbetsmarknadseffekter: vad säger forskningen" vid en halvdagskonferens.

Medverkar gör rapportförfattarna Anders Björklund, Peter Fredriksson, Jan-Eric Gustafsson och Björn Öckert. IFAU:s tillträdande generaldirektör Olof Åslund modererar konferensen. Rapporten kommenteras av Metta Fjelkner, Jonas Vlachos och Christina Cliffordson.