Ju förr desto bättre? Betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång

Torsdagen den 25 oktober 2012 höll IFAU tillsammans med UCLS en konferens om betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång.

Under senare tid har forskningen alltmer betonat vikten av tidiga insatser för framgång i skolan såväl som för senare i livet. Framförallt har betydelsen av att tidigt upptäcka barn som riskerar att misslyckats framhållits, eftersom man genom tidiga insatser påverkar möjligheterna att inhämta kunskaper senare i livet. Även om detta är en rimlig utgångspunkt så väcker det också ett antal frågor: Hur ska de tidiga insatserna utformas för att bäst hjälpa barn med inlärningsfrågor? Hur ska man identifiera barn som riskerar att misslyckas i skolan? Vilket forskningsstöd finns för att tidiga insatser är effektivare än senare? Dessa frågor diskuterades under konferensen. 

Inledning


Björn Öckert, docent i nationalekonomi, IFAU, UCLS
Sara Martinson, kommunikationsansvarig, IFAU
Bertil Östberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

Long-term effects of early childhood care and education


Jane Waldfogel, professor i social work, Coloumbia University

Tidiga insatser för att förebygga läs- och skrivsvårigheter
Mats Myrberg, professor i specialpedagogik, Stockholms universitet
(Inspelning saknas)

Early indentification and preventation of difficulties in acquisition of basic scholastic skills - reading and math


Heikki Lyytinen, professor i neuropsykologi, University of Jyväskylä

En god start? En rapport om att stötta barns utveckling


Anna Sjögren, docent i nationalekonomi, IFAU

Gratis förskola för invandrarbarn: Erfarenheter från Oslo


Nina Drange, forskare i nationalekonomi, Statistisk Sentralbyrå

Tidiga insatser som hjälper barn till skolframgång, paneldiskussion


Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket
Alli Klapp, forskare i pedagogik, Göteborgs universitet
Camilo von Greiff, forskningsledare, SNS
Mats Öhlin, skolchef, Haninge kommun