Ungdomars etablering på arbetsmarknaden

Tisdagen den 11 februari 2014 höll IFAU ett seminarium om ungdomars etablering på arbetsmarknaden.Steget mellan utbildning och arbete kan innebära problem för ungdomar - de saknar ofta både erfarenhet och kontaktnät. Arbetsgivarna saknar nödvänding information om deras kapacitet och det kan innebära att de väljs bort. Sara Martinson var moderator.

 

Anders Forslund, IFAU inledde seminariet med en kortare översikt av ungdoms­arbetslösheten. (De första 30 minuterna av webbsändningen)

Niklas Kaunitz från Stockholms universitet berättade om vad som har hänt med ungdomars sysselsättning i och med de sänkta arbetsgivar­avgifterna för dem under 25 år år 2007 och 2009. (Cirka 30-60 minuter in i webbsändningen)

Oskar Nordström Skans, IFAU berättade om sin forskning om vikten av informella kontakter. (Cirka 60-90 minuter in i webbsändningen)