Vad vet vi om 1990-talets utbildningsreformer?

Den 27 januari 2015 höll IFAU ett seminarium om betydelsen av 1990-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan. Under seminariet presenterades IFAU-rapport 2014:25 Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola.

Program

Inledning
Sara Martinson

Reformer, skolplaner och skolresurser
Anna Sjögren (3 min in i filmen)

Utbildningsdeltagande och skolresultat
Björn Öckert (29 min)

Skolval och likvärdighet
Helena Holmlund (54 min)

Diskussion om rapportens resultat
Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet (1 tim 19 min)
Anders Björklund, Stockholms universitet (1 tim 37 min)

Panelsamtal (1 tim 57 min)
Per-Arne Andersson, Sveriges kommuner och landsting
Anna Ekström, Skolverket
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
Bo Jansson, Lärarnas riksförbund