Effekter av höjd avgångsskyldighet

Författare: Johannes Hagen, Och Håkan Selin, Och Spencer Bastani, Och

Dnr: 79/2013

När en anställd blir 67 år har arbetsgivaren rätt att säga upp personen på godtyckliga grunder. Vi studerar effekter av en reform som i praktiken höjde avgångsskyldigheten från 65 till 67 för många arbetstagare. Vi använder administrativa data som täcker hela befolkningen (RAMS), där vi kan observera pensionsavgångar på månatlig nivå. Vi studerar hur fördelningar av pensionsavgångar förändras för födelsekohorter som omfattas av olika regler. Vi analyserar också vad som utmärker dem som lämnar jobbet exakt vid avgångsskyldighetsåldern.