Hälsa och arbetslöshet

Författare: Annette Bergemann, Och Erik Grönqvist, Och Soffia Guðbjörnsdóttir, Och

Dnr: 95/2009

Att förlora arbetet kan ha en rad negativa konsekvenser för ekonomi och social situation. Arbetslösheten kan också påverka hälsan genom en ökad stress, samt en ev. mindre hälsosam livsstil med exempelvis förändrade alkohol-, kost- eller motionsvanor. Projektdeltagarna studerar om arbetslöshet har effekter på diabetes. De använder uppsägningar där alla, eller en stor andel, på en arbetsplats samtidigt blir av med sina arbeten. Arbetsgivaren har då inte möjlighet att välja ut de individer som sägs upp på basis av deras hälsa.

Analysen baseras på arbetsmarknadsdata som matchats med Socialstyrelsens slutenvårdsregister och läkemedelsregister, samt med det Nationella diabetes-registret. Projektet är ett delprojekt inom ramen för IFAU:s projekt ”Policy-interventioner i social- och arbetslöshetsförsäkring” (dnr 85/2004).