Professionella nätverk och utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden

Författare: Mattias Engdahl, Och Sébastien Willis, Och Olof Åslund, Och

Dnr: 86/2021

Tidigare forskning har visat att personliga kontakter spelar en viktig roll vid tillsättningen av nya jobb. Mindre är känt om vilken roll personliga nätverk spelar för utrikes födda chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. Det här projektet studerar hur arbetsmarknadsrelaterade nätverk utvecklas med tid i landet och vilken betydelse de har för chanserna att hitta nytt arbete. Vi belyser bland annat vilken typ av kontakter som är av störst betydelse då utrikes födda söker jobb, bidrar kontakter med andra landsmän till att det blir enklare att hitta jobb eller är kontakter med inrikes födda mer värdefulla? Och hur ser utvecklingen ut över tid? Är en viss typ av kontakter mer betydelsefulla under den första tiden i landet för att senare bli mindre användbara? För att besvara frågeställningarna planerar vi att använda detaljerade registerdata från IFAU:I.