Ämnesteoretisk modell för att definiera innehållet i kommunala arbetsmarknadsprogram

Författare: Rickard Ulmestig, Och Ingeborg Waernbaum, Och

Dnr: 194/2020

Aktivering inom arbetsmarknadspolitiken beskrivs ofta som en framgångssaga men kunskapen om vad som fungerar för vem och i vilken situation är bristfällig. Aktiveringsprogrammen vänder sig till stor del till mottagare av försörjningsstöd och deltagande krävs som en motprestation för att erhålla det ekonomiska stödet. Detta gör frågan om vad som fungerar extra angelägen.

När man vill utvärdera effekter av sådana behandlingar finns det en mängd olika sådana program, med spridda och gemensamma drag. Det är svårt för forskare att kunna kontrollera för innehållet i programmen. Vi ger bakgrund till och föreslår en teoretisk modell som beskriver innehållet i aktiveringsprogram som erbjuds inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken. Modellen, som kan användas för att göra effektstudier i praktiken, beskriver en möjlig kategorisering som utgår från två dimensioner och som tillsammans spänner upp ett tvådimensionellt utfallsrum. Modellen tar spjärn emot både kvalitativa och kvantitativa metoder.

I vår studie beskriver vi först den teoretiska bakgrunden till vårt förslag och sätter den sedan i det praktiska sammanhanget där man vill mäta den kausala effekten av sådana kommunala arbetsmarknadsprogram.

Projektet är ett delprojekt till paraplyprojektet 32/2016.

Forskningsområden