Effekter av randomiserade feriejobb i Stockholms stad

Författare: Daniel Knutsson, Och Björn Tyrefors, Och

Dnr: 153/2018

Detta projekt studerar hur kommunala feriejobb för ungdomar påverkar utbildnings och arbetsmarknadsutfall. Vi studerar individer som mellan 2012-2017 var 16-19 år samt via lottning tilldelades ett begränsat antal feriejobb via Stockholms kommun. Vi följer dessa ungdomar i deras utbildningsval och inträde på arbetsmarknaden. Projektet studerar även konsekvenser av feriearbete bortom utbildning och arbetsmarknad såsom kriminalitet och hälsa. Vi lägger även ett extra fokus på feriearbeten som ett redskap att stödja unga från utsatta delar av Stockholm att etablera sig på arbetsmarknaden. Studien baseras på data från Stockholms stads arbetsmarknadskontor samt registerstatistik från BRÅ, Socialstyrelsen samt SCB.