Flyktingars etablering på arbetsmarknaden i Malmö, Stockholm och Göteborg

Författare: Mattias Engdahl, Och Linus Liljeberg, Och
Dnr: 127/2021

Syftet med projektet är att beskriva flyktingar och flyktinganhörigas arbetsmarknadsetablering på Sveriges tre största lokala arbetsmarknader: Malmö-Lund, Stockholm-Solna och Göteborg. Skiljer sig erfarenheterna åt mellan storstadsområdena och vad kan det i sådana fall tänkas bero på? Rapporten fokuserar på tre delområden: (1) inträdet på arbetsmarknaden, (2) inom vilka branscher och på vilken typ av företag flyktingar hittar sina första jobb och (3) om vi kan finna några förklaringar till skillnader i etableringsmönster mellan regionerna.