Rusta och matcha - vilken hjälp får deltagarna?

Dnr: 180/2021

I det här projektet studerar vi vilka insatser deltagare i Rusta och matcha får ta del av. Rusta och matcha är en matchningstjänst vid Arbetsförmedlingen där arbetslösa får hjälp att hitta jobb eller utbildning av fristående leverantörer. Leverantörerna har stor frihet att utforma insatserna inom ramen för tjänsten på det sätt de finner bäst. För att ta reda på vilken hjälp deltagarna i Rusta och matcha får hos leverantören ställer vi frågor till dem om detta i en enkät. Enkäten innehåller frågor om bl. a. tjänstens innehåll, tidsåtgång och vad deltagarna tycker om det stöd de får av leverantören och Arbetsförmedlingen.

Projektet är en del av paraplyprojektet 165/2020 som utvärderar olika delar av Rusta och matcha.