Utvärdering av utökade insatser inom etableringstiden – effekter på inkomster från arbete och ekonomiskt bistånd

Författare: Matz Dahlberg, Och Johan Egebark, Och Ulrika Vikman, Och

Dnr: 113/2021

I projektet utvärderas en insats i Göteborg. Lågutbildade nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsprogram deltar i kommunens regi i sammanhållen språkundervisning, fördjupad samhällsintroduktion och arbetsträning/praktik inom det kommunala bostadsbolaget samt matchas sedan till utbildning eller arbetsgivare som behöver rekrytera personal.

Deltagarna slumpas in i insatsen vilket gör att det går att jämföra deltagarna med en kontrollgrupp för att utvärdera insatsen. Tidigare har vi följt deltagarnas insatser på arbetsförmedlingen under de första två åren efter randomiseringen. I detta projekt studerar vi arbetsinkomster och behov av ekonomiskt bistånd fyra år efter randomiseringen. Utöver detta har en arbetsförmedlare genomfört enkäter (framförallt över telefon) med de som ingick experimentet. Frågorna som ställdes är hämtade från The Immigration Policy Lab Integration Index framtagna vid Stanford University och ETH-Zurich. Frågorna är framtagna för att mäta olika dimensioner av integration. Dessa delas upp i psykologisk, ekonomisk, politisk, social, lingusitisk och navigations integration.