Vad har hänt med Arbetsförmedlingen och den aktiva arbetsmarknadspolitiken?

Dnr: 128/2020

Tanken med detta projekt är att beskriva utvecklingen före och under Corona-krisen. Beskrivningen ska avse såväl förutsättningar, interna reformbeslut som den faktiska utvecklingen som rör kontor, förmedlare, insatser och inskrivna. Data som ska användas kommer från AF och är därmed tillgängliga med relativt begränsad tidseftersläpning.

Under senare år har vi sett stora förändringar inom Arbetsförmedlingen och av myndighetens förutsättningar i form av medel och uppgifter. I rubrikform kan de beskrivas som Förändringsresa, Digitalisering, M-KD budget och Januariavtal. Tillsammans med Corona-krisen innebär detta unika utmaningar för myndigheten. Utvecklingen har också haft en viktig roll i den svenska policydiskussionen. Men det finns ingen ordentlig beskrivning av vad som egentligen har skett på Arbetsförmedlingen. Hur många kontor och förmedlare har försvunnit? Vilka förmedlare finns kvar? Hur har användandet av olika insatser och program utvecklats? Hur har denna utveckling varit i olika regioner och för inskrivna med olika egenskaper? Hur ser det ut i regioner med respektive utan den pågående försöksverksamheten KROM?