Vem förtjänar att hjälpas? Två enkätexperiment om hur arbetsförmedlare fattar beslut

Författare: Josefin Häggblom, Och Martin Lundin, Och
Dnr: 41/2020

Arbetsförmedlare har i sitt dagliga arbete inflytande över vilken hjälp och stöttning som erbjuds de som söker jobb, och tidigare forskning visar att förmedlarna har stor betydelse för arbetssökandes chanser på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att förstå hur arbetsförmedlare fattar sina beslut. Den här studien bygger på två enkätexperiment som vi har genomfört med förmedlare på 48 arbetsförmedlingskontor 2018 och 2019. I experimenten ställs förmedlarna för fiktiva fall att bedöma. Fallen handlar om fördelning av tid mellan olika arbetssökande respektive hur arbetsförmedlarna anvisar sökande till arbetsmarknadsutbildning. Vi har konstruerat olika varianter av de fiktiva fallen. Vilket fall arbetsförmedlaren har fått har avgjorts av slumpen. Med denna metod undersöker vi dels vilken betydelse det har för förmedlarnas beslut hur pass aktiv och utåtriktad den arbetssökande är, dels huruvida det spelar roll i vilken grad ansvaret för arbetslösheten kan läggas på den sökande själv. Projektet tar sin utgångspunkt i och bidrar till den internationella forskningslitteraturen om ”gräsrotsbyråkrater”.