Hur mäter vi lediga jobb?

Författare: Niels-Jakob Harbo Hansen, Och
Dnr: 187/2013

I modern makroekonomisk teori är lediga jobb ett viktigt koncept. Ur ett makroekonomiskt perspektiv behöver vi känna till antal lediga jobb för att veta hur situationen på arbetsmarknaden ser ut, och på en mikroekonomisk nivå sker en anställning när ett ledigt jobb och en arbetare matchar via den aggregerade matchningsfunktionen.

När ekonomer tar denna teori till data, är det därför centralt hitta ett empiriskt koncept som på ett bra sätt mäter lediga jobb. Detta görs ofta genom urvalsundersökningar där verksamheter svarar på frågor om hur många lediga jobb som finns tillgängliga eller genom registerdata från till exempel arbetsförmedlingar. Ekonomer använder dessa empiriska koncept för att utvärdera modeller, och för att utvärdera den aktuella situationen på arbetsmarknaden.  

Dock vet vi inte mycket om hur lediga jobb och anställningar relaterar till varandra på mikronivå. Detta projekt undersöker denna fråga genom att relatera antal lediga jobb till antal efterföljande anställningar på arbetsplatsnivå. Projektet diskuterar även alternativa metoder för att mäta antal lediga jobb.

Projektet använder registerdata från SCB.