Utvärdering av en viktig durationsmodell

Dnr: 77/2017

En ofta använd durationsmodell är den så kallade Timing-of-Events modellen som introducerades av Abbring och van den Berg (2003). Denna modell har bland annat använts för att utvärdera effekter av sanktioner i den svenska arbetslöshetsförsäkringen och effekter av svensk arbetsmarknadsutbildning. När modellen implementeras i praktiken finns det dock flera specifikationsval. Dessa val kan ha stor betydelse för resultaten från modellen. Ökad information om specifikationsvalen är därför av stor vikt. I detta projekt används därför en ny metod för att utvärdera betydelsen av de olika specifikationsval. Den nya metoden utgår från en simuleringsmodell som baseras på verkliga data och inte på genererade data som använts i tidigare studier.

Forskningsområden