Skattning av kausala effekter för flervärda exponeringar

Författare: Ingeborg Waernbaum, Och Johan Zetterqvist, Och
Dnr: 125/2017

Vi studerar metoder för att skatta kausala effekter av behandling, där behandlingen kan anta fler än två värden. Detta är till exempel användbart när man vill jämföra effekter av olika typer av arbetsmarknadsinsatser (praktik, språkträning, kommunala arbetsmarknadsanställningar, etc). Metoderna bygger på ett ramverk där man använder så kallade ”generalized propensity scores”, vilket är en generalisering av så kallade ”propensity scores” för binära behandlingsvariabler. Mer specifikt studerar vi metoder att skatta kausala effekter bland dem som fick behandlingen, vilket brukar kallas ”average treatment effect for the treated” (ATT). Vi jämför tre estimatorer för att skatta ATT – multipel linjär regression med minsta kvadratskattning, viktningsmetoder (”Inverse probability weighting”, IPW), samt en så kallad dubbelt robust metod som kombinerar de två tidigare. Estimatorerna är definierade inom ett teoriramverk för partiella M-estimatorer. Vi härleder analytiska uttryck för de asymptotiska varianserna för de tre metoderna och jämför de olika metoderna i en simuleringsstudie.

Studien inkluderar teoretiska härledningar av analytiska uttryck för den asymptotiska variansen samt inkluderar en simuleringsstudie. Projektet är ett delprojekt till paraplyprojektet 32/2016.