Betydelsen av en mer närvarande pappa för barns hälsa och skolresultat

Författare: Daniel Avdic, Och Arizo Karimi, Och Anna Sjögren, Och Elin Sundberg, Och

Dnr: 52/2019

Den 1 januari 1995 introducerades den första ”pappamånaden” i föräldraförsäkringen i och med att möjligheten att överlåta föräldraledighet mellan förändrarna begränsades. Sedan denna första månad har denna begränsning utökats med ytterligare en månad i samband med förlängning av den betalda föräldraledigheten, 2002 och med en tredje pappa månad 2016. Denna kvotering har bidragit till att svenska fäder idag tar ut närmare 30 procent av föräldraledighetsdagarna, jämfört med 7 procent år 1989 och till att pappor idag är betydligt mer aktivt närvarande i sina barns utveckling än tidigare.

Detta projekt undersöker på vilket sätt mer tid mer pappa under den tidiga uppväxten påverkar barns humankapitalutveckling genom att utnyttja den diskontinuitet i föräldraledighetsuttag och skifte av dagar från mammor till pappor som uppstått i samband med begränsningarna av överlåtbarheten i föräldraförsäkringen. Vi studerar barnens hälsoutfall och även hur det går i skolan.