Effekter av höjd ersättningsnivå för lägstanivådagar

Författare: Olof Rosenqvist, Och Håkan Selin, Och

Dnr: 6/2020

Av de 480 dagar med föräldrapenning som föräldrar kan ta ut för varje barn är 390 dagar så kallade SGI-dagar, då föräldrarna kompenseras i relation till sina tidigare inkomster. Men det finns också 90 så kallade lägstanivådagar, då föräldrarna ersätts med ett lågt fast belopp, som inte beror på de tidigare inkomsterna. Såsom regelverket är utformat bör föräldrar som är rationella och medvetna om reglerna ta ut alla lägstanivådagar. Trots det vet vi att många lägstanivådagar brinner inne. I detta projekt studerar vi effekter av en kraftigt höjd ersättningsnivå för lägstanivådagarna. Vi är intresserade av effekter på användande av lägstanivådagar vid olika inkomstnivåer och hur effekterna skiljer sig åt för mammor och pappor. Men vi undersöker också effekter på andra utfall samt spridningseffekter på uttag av andra förmåner.