Ursprungslandets pensionsregler och migranters pensionsbeslut

Författare: Olof Åslund, Och Axel Cronert, Och

Dnr: 96/2020

Projektet studerar hur pensionsplaner och pensionering bland internationella migranter påverkas av formella pensionsåldrar i deras ursprungsländer. Analysen kombinerar nyligen insamlade världsomspännande könsspecifika data om pensionsåldersregler med paneldata på individnivå från hela Europa. Projektet belyser skillnader mellan kvinnor och män, och studerar hur ursprungslandsfaktorernas inflytande varierar beroende på olika individegenskaper och institutionella förhållanden.