Arbetsmarknadseffekterna av den automatiska balanseringen i pensionssystemet

Författare: Alexander Willén, Och Julian Vedeler Johansen, Och
Dnr: 170/2018

Detta projekt studerar hur aktiveringen av den automatiska balanseringsmekanismen i pensionssystemet påverkar pensionärers arbetsmarknadsbeslut och välmående. Denna mekanismen infördes i samband med 1998-års pensionsöverenskommelse och knyter inkomstpensionsutbetalningarna till landets ekonomiska välmående. När skulderna i pensionssystemet överstiger tillgångarna får individer som redan valt att pensionera sig en tillfälligt reducerad pension. Detta har en direkt påverkan på deras inkomst och kan ledda till att de behöver återvända till arbete. I sin tur kan detta påverka deras hälsa och välbefinnande. I detta projekt undersöker vi båda dessa två frågorna.