Utländsk bakgrund och utträdet från arbetsmarknaden

Författare: Olof Åslund, Och Fredrik Larsson, Och Lisa Laun , Och

Dnr: 83/2020

Projektet studerar hur utträdet från arbetsmarknaden skiljer sig mellan grupper med bakgrund i olika delar av världen och vad som kan förklara dessa skillnader. Analyserna bygger på registerdata där det är möjligt att följa individer genom arbetslivet och med hjälp av rika data om inkomster, sysselsättning och arbetsgivare identifiera faktorer som påverkar utträdet och undersöka om de kan förklara skillnader mellan grupper. Studien belyser också betydelsen av faktorer som familjesituation, arbetslöshetshistoria och hälsa.