Utvärdering av barnbidragsreformen 2014

Författare: Erica Lindahl, Och Olof Rosenqvist, Och Håkan Selin, Och
Dnr: 10/2020

För barn som är födda från och med mars 2014 gäller att det förvalda utbetalningsalternativet för barnbidrag är en delning mellan föräldrarna. För barn födda före mars 2014 står istället mamman som förvald barnbidragsmottagare. Oavsett om barnet är fött precis före eller precis efter 1 mars 2014 har dock föräldrarna i normalfallet rätt till halva barnbidraget var och de kan lätt ändra mottagare genom att inkomma med en ansökan till Försäkringskassan.  

Rapportförfattarna vill undersöka om det förvalda alternativet för hur barnbidraget ska betalas ut påverkar vem som tar emot barnbidraget även på längre sikt. Ett särskilt fokus riktas mot föräldrapar där det är rimligt att tro att det spelar stor roll vem som mottar barnbidraget. Det kan till exempel handla om separerade föräldrar med svag ekonomi.    

Förutom att studera den direkta effekten av det förvalda utbetalningsalternativet på vem som tar emot barnbidraget på längre sikt undersöks också eventuella indirekta effekter på arbetsinkomst, uttag av föräldrapenning och separationer.