Kan uppväxtmiljö mildra betydelsen av medfödda anlag?

Författare: Gunnar Brandén, Och Mikael Lindahl, Och Björn Öckert, Och

Dnr: 91/2010

Föräldrar är viktiga för barns livschanser både genom arv och uppväxtmiljö . Vi undersöker hur föräldrar påverkar barns intelligens, personlighet och utbildningsdeltagande. För att avgöra vilken betydelse samspelet mellan arvsanlag och uppväxtmiljö har för människors livschanser studerar vi svenskfödda adoptivbarn. Vi undersöker hur egenskaperna hos biologiska föräldrar och adoptivföräldrar påverkar barnens utfall och i vilken utsträckning de samverkar med varandra. För att bättre förstå politikens betydelse för den sociala rörligheten, studerar vi också i vilken utsträckning arvs- och miljökomponenterna har förändrats över tid.

Tidigare forskning har försökt separera betydelsen av arv och miljö genom att exempelvis studera adopterade barn eller tvillingar. Det finns dock mycket som tyder på att människors egenskaper bestäms genom ett komplicerat samspel mellan medfödda anlag och uppväxtförhållanden, och att betydelsen av arv och miljö inte enkelt kan särskiljas. Kunskapen är dock mycket begränsad om hur barns uppväxtmiljö kan mildra – eller förstärka – arvsanlagens inverkan på deras egenskaper och beteenden.