Hur påverkar striktare inträdeskrav på gymnasiet ungas inflöde i sjuk- och aktivitetsersättningen?

Författare: Vivika Halapuu, Och Lena Hensvik, Och
Dnr: 114/2017

Andelen unga med sjuk- och aktivitetsersättning har ökat markant i Sverige under de senaste åren. Denna utveckling kan anses problematisk, då risken för långvarigt bidragsberoende är hög bland grupper som tidigt hamnat i detta ersättningssystem. Denna rapport studerar hur gymnasieskolans utformning påverkar sannolikheten att ha sjuk- och aktivitetsersättning bland unga. Mer specifikt studeras hur de skärpta inträdeskraven till de nationella programmen som infördes i och med GY2011 påverkar inflödet. Den empiriska ansatsen går ut på att jämföra studenter med som precis nådde upp/inte nådde upp till de nya inträdeskraven före och efter reformen. Projektet använder data från IFAU-databasen samt Skolans teknologi och resurser (STR).