Hur utbildningsfält går i arv

Författare: Adam Altmejd, Och

Dnr: 218/2020

I detta projekt studeras hur val av utbildningsfält ärvs mellan generationer. I Sverige är det tre gånger så stor chans att en person tar den examina deras föräldrar har. Men denna korrelation beror på många faktorer, inte minst att vissa examina är vanligare i vissa socioekonomiska grupper, och att familjer kan ha traditioner av att exempelvis bli läkare som går tillbaka flera generationer. Detta projekt använder en statistisk metod som heter regression discontinuity design för att mäta den kausala effekten av föräldrars utbildningsval. Genom att jämföra föräldrar som är antigen strax över eller strax under en antagningsgräns till ett särskilt fält  och sen se vad deras barn studeras kan man mäta den direkta effekten av förälderns val.