Inkomstförväntningar och selektion till högre utbildning

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Mikael Lindahl, Och Ariel Pihl, Och
Dnr: 154/2019

Hur stor den monetära avkastningen på utbildning är torde vara den mest studerade frågan inom empirisk arbetsmarknadsekonomi. Anledningen är att avkastningen anses vara ett väsentligt ekonomiskt incitament för att stimulera till högre utbildning och därmed, indirekt, till en hög produktivitet. Analyser av den moneterära avkastningen sker traditionellt sett via retrospektiva data på vald utbildning och arbetsinkomster för personer som etablerat sig på arbetsmarknaden. För att bättre förstå hur elever väljer att utbilda sig har vi genomfört en enkät där vi frågat ett stort urval svenska gymnasieelever om vad som är viktigt för deras utbildningsval. I projektet analyseras specifikt den förväntade monetära avkastningens betydelse för att studera vidare från gymnasiet. Som ett resultat av studiens design kan vi få en uppfattning om fördelningen på den förväntade avkastningen på utbildning i vår studiepopulation. Detta möjliggör att vi kan studera om och hur selektion till högre utbildning beror på olika förmågor. Vi kan dessutom studera hur viktiga elevernas förväntningar om avkastning är för att motivera högre studier. Projektet förväntas därför ge ny kunskap om hur man ska tolka analyser av avkastningen på utbildning med retrospektiva data av faktiska utbildningsval och arbetsinkomster.