Kompetensutveckling och regelverk – skulle arbetsgivarna vilja utbilda mer?, Del 2

Författare: Erik Mellander, Och
Dnr: 68/2012

I projektet studeras variationer i personal­utbildningens timing och volym i ett teoretiskt perspektiv.

Skatte- och redovisningsregler gör det lättare för arbetsgivare att investera i arbetstagarnas humankapital under goda tider än när det är lågkonjunktur. Utgifter för personalutbildning måste exempelvis betalas kontant och kostnadsföras direkt, det går inte att belåna och skriva av. Men om man utbildar personalen under goda tider är alternativkostnaden för utbildningen stor eftersom personalen utbildar sig istället för att producera i ett läge när kapacitetsutnyttjandet är högt. Om det vore lättare att utbilda under en lågkonjunktur när efterfrågan är lägre skulle fler troligen få ta del av personalutbildning.