Hans Grönqvist

Docent

Profilbild

Hans Grönqvist är doktor i nationalekonomi och disputerade 2009 vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har tidigare arbetat som forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad mot arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och handlar framförallt om hur tidiga livserfarenheter påverkar barns långsiktiga utfall. Han har tidigare varit gäst vid bland annat Harvarduniversitetet och Princetonuniversitetet. Hans delar sin arbetstid mellan IFAU, Linnéuniversitetet och Uppsala universitet

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers