Helena Holmlund

Docent

Profilbild

Helena Holmlund är doktor i nationalekonomi och verksam vid IFAU. Helena disputerade 2006 vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. 20062009 arbetade hon som forskare vid Centre for Economic Performance, London School of Economics. Hennes forskning är inriktad mot utbildningsekonomi och berör skolreformers och familjebakgrundens betydelse för elevers skolresultat och framtida livschanser. Helenas forskning har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers