Anna Thoresson

Fil.dr.

Profilbild

Anna disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2021. Hon har en masterexamen från UCL och tillbringade delar av sina doktorsstudier vid Harvard University. Hennes forskning är inriktad på arbetsmarknadsekonomi och berör framförallt lönebildning, löneskillnader och integration. Anna är även affilierad till Uppsala Center for Labor Studies (UCLS). Läs mer på hennes personliga hemsida.

Projekt och publikationer vid IFAU

Rapporter

Working papers