Erik Mellander

Docent

Profilbild

Erik Mellander, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet, är forskare vid IFAU. Han är även ordförande i den svenska expertgruppen för OECD:s kunskapsundersökning för vuxna, PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) och har varit ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.

Eriks forskningsintressen är utbildningsfrågor, arbetsmarknadsekonomi och frågor om effektivitet och produktivitet. Hans forskning har publicerats i flera internationella vetenskapliga tidskrifter och internationellt utgivna böcker. Erik har även publicerat många populärvetenskapliga artiklar och medverkat i offentliga utredningar.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers