Maksym Khomenko

Fil.dr. (tjänstledig till 220831)

Profilbild

Maksym disputerade vid Göteborgs universitet juli 2019. Maskym har från januari 2020 också ett Wallanderstipendium vid Stockholms universitet. Han tillträdde sin tjänst som forskare vid IFAU den 1 april 2020.