Malin Tallås Ahlzén

Fil. dr

Profilbild

Malin Tallås Ahlzén är doktor i nationalekonomi och verksam vid IFAU och Institutet för Social Forskning (SOFI). Malin disputerade 2022 vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på familjepolitik och hon jobbar bland annat med frågor om jämställdhet, kognitiv utveckling och integration.

Projekt och publikationer vid IFAU

På gång

Rapporter

Working papers