Maria Hemström Hemmingsson

Generaldirektör

Profilbild

Maria Hemström Hemmingsson är generaldirektör vid IFAU. Hon har tidigare arbetat som forskare, departementsråd, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, samt varit generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen och Försäkringskassan. Maria disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 1998 med avhandlingen Salary determination in professional labour markets.