Martin Lundin

Docent

Profilbild

Martin Lundin har varit verksam vid IFAU sedan 1999. Han disputerade i statsvetenskap 2007, och han är fortfarande knuten till statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Till intresseområdena hör arbetsmarknads- och välfärdsfrågor, organiseringen av offentlig förvaltning och kommunalpolitik. Hans forskning har publicerats i internationella tidsskrifter såsom Journal of Public Administration Research and Theory, Policy Studies Journal och Journal of Public Economics. Han har även publicerat ett flertal forskningsrapporter, bokkapitel och andra artiklar.