Helge Bennmarker

Fil.kand.

Profilbild

Helge Bennmarker är databasansvarig utredare vid IFAU, där han framförallt har intresserat sig för politikutvärdering och lönebildningsfrågor. Hans tidiga arbeten innefattar även medicinska studier. Han har publicerats i ett flertal internationella tidskrifter